El Llegat Andalusí

El Llegat Andalusí

El Llegat Andalusí és un projecte encaminat a promoure el coneixement, la visita, la conservació i el  desenvolupament dels més bells racons d’Andalusia baix l’inestimable argument de seguir les empremtes d’un dels períodes més brillants de la seva història: els temps d’Al-Àndalus, l’estat hispanomusulmà que va tendir un pont entre continents i cultures.

La Ruta del Califat, que uneix les ciutats de Còrdova i Granada travessant terres de Jaén, ha sigut la primera a ser senyalitzada i comercialitzada de les set que conformen el projecte. Esta ruta no és només una lliçó d’història. És a més un gaudi estètic, un gaudi per als sentits, que trobaran ecos d’antics costums i festes pels pobles que transita.

Les següents en posar-se en marxa han sigut la Ruta de Washington Irving, entre les capitals de Sevilla i Granada, la Ruta dels Nassarites, que connecta Jaén i Granada, i la Ruta dels Almohades i Almoràvits, de Cadis a Granada.

www.legadoandalusi.esLogin

Registro | Contraseña perdida?